بررسی تغییرات ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی اهواز و طراحی چاه با استفاده از نرم افزار RMS

بهمن سلیمانی؛ صابر شیروانی؛ عباس اشجعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 18-32

چکیده
  تحقیق کنونی تلاش دارد با تهیه الگویی سه بعدی بوسیله نرم افزار RMS از سازند گچساران در میدان نفتی اهواز، دیدگاه مناسبی از شکل هندسی آن­ها به ­منظور تهیه دقیق و سریع برنامه پیش­بینی زمین­شناسی در حفاری­های آتی، برای فائق آمدن بر مشکلات متعدد در حفاری طبقات مخاطره آمیز گچساران ارائه دهد. بر اساس مطالعات انجام شده بخش یک سازند گچساران ...  بیشتر