چینه نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته ، در جنوب آمل

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان/ دانشکده علوم/ گروه زمین شناسی

2 دانشگاه لرستان/ دانشکده علوم / گروه زمین شناسی

3 دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده علوم/ گروه زمین شناسی

4 تهران انرژی

چکیده

به منظور مطالعه چینه نگاری زیستی، سنگی و دیاژنز سازند روته در حوضه البرز مرکزی یک مقطع چینه نگاری در 30 کیلومتری جنوب شهرستان آمل انتخاب گردید. در این مقطع، سازند روته با  ضخامت 642 متر متشکل از آهک، آهک دولومیتی و شیل به طور ناپیوسته بر روی سازند درود و زیر سازند نسن قرار می گیرد.  بر اساس مطالعات چینه نگاری زیستی 31 جنس و 57 گونه از روزنبران کف زی شناسایی گردید.  سن سازند روته در برش مورد مطالعه براساس پراکندگی ریزفسیل های کف زی شاخص، مورگابین پسین تا جولفین پسین تعیین گردید که معادل 3بایوزون Neoendothyra bronnimanni-Neoendothyra reicheli Assemblage Zone, Chusenella sinensis-Codonofusiella erki-Pachyphloia sp. Assemblage Zone, Paraglobivalvulina mira-Pachyphloia iranica Assemblage Zone می­باشد. مطالعات پتروگرافی نشان داده است که سنگ های آهکی در منطقه مورد مطالعه در هنگام دیاژنز تحت تاثیر فرایندهای مختلف میکریتی شدن، سیمانی شدن، نئومورفیسم، جانشینی (سیلیسی شدن و دولومیتی شدن) و انحلال قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy, Biostratigraphy and Diagensis of the Ruteh Formation, South of Amol

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Chegini 1
  • Iraj Maghfouri Moghaddam 2
  • Mohamad Hossein Adabi 3
  • Masoud Lotfpour 4
1 Lorestan University
2 Lorestan University
3 Shahidbehshti University
4 Tehran Energy Company
چکیده [English]

In order to study the biostratigraphy, lithostratigraphy and diagenesis of the Rute Formation in central Alborz basin, a stratigraphic section was selected in 30 km south of Amol city. This formation with a thickness of 642 m, mainly consisting limestone, dolomitic limestone and shale, disconformably lied on Sandstone of Ruteh Formation and underlied disconformably by Nessen Formation. Based on the biostratigraphy studied 31 genera and 57 species of benthonic foraminifera were identified. The age of the Ruteh Formation in the studied section was determined based on the distribution of the index benthic Foraminifera, the Early Morghabin to the Late Julfian, which is equivalent to the 3 bioZones Neoendothyra bronnimanni-Neoendothyra reicheli Assemblage Zone, Chusenella sinensis-Codonofusiella erki-Pachyphloia sp. Assemblage Zone and Paraglobivalvulina mira - Pachyphloia iranica Assemblage Zone. Petrographic studies indicating that limestone have been influenced by various diagenitic processes including of micritization, cementation, neomorphism, substitution (silicification and dolomitization) and dissolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Alborz
  • Biostratigraphy
  • Diagenesis
  • Ruteh
  • Sedimentary environment