مقاله پژوهشی جغرافیا
شبیه‌سازی آماری فرین‌های دمای شهر زنجان براساس سناریوهای آب‌وهوایی

لیلا احدی؛ حسین عساکره؛ یونس خسروی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103377

چکیده
  بسیاری از مسائل و رویدادهای محیطی نظیر خشکسالی و سیلاب در ارتباط با رویدادهای دمایی، همچون روند افزایش دما هستند. همچنین روند تغییرات دما تاثیرات مستقیم بر عرصه‌های زیستی(گیاهی، جانوری و انسانی) برجا می‌گذارند. از این‌رو مطالعه روند تغییرات دما، مورد توجه آب‌وهوا‌شناسان است و تجدید مطالعات در این زمینه، به‌ویژه در مقیاس‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
پایش تغییرات فضایی گستره‌ برفی البرز مرکزی با استفاده از تابع طبقه‌بندی ماشین بردار پشتیبان و تصاویر ماهواره‌ای سری لندست

حسن جمس؛ داریوش یاراحمدی؛ ابوذر نصیری؛ حمید میرهاشمی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 19-35

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103194

چکیده
  در این مطالعه، تغییرات زمانی - مکانی گستره­ برفی البرز مرکزی در مقیاس فصلی برای سال­های 1985 تا 2020 پایش گردیده که از تصاویر سری لندست TM، ETM و OLI برای سال­های 1985، 1995، 2005، 2015 و 2020 استفاده شد. برای هر فصل از سال، تصاویر استخراج و تصحیحات انجام شد. برای استخراج پهنه برفی، از الگوریتم طبقه­بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده گردید. مساحت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئومورفولوژی
بررسی ساختار مورفولوژیکی - زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه‌کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 36-48

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.102248

چکیده
  پوسته زمین بر اثر عوامل زمین­ساختی و حرکات فشارشی و کششی حاصل از آن به­طور مداوم در حال تغییر و تحول است. تغییر در شکل نیمرخ طولی رودخانه­ها یکی از پیامدهای تأثیرات زمین­ساخت فعال بر شبکه­های آبراهه­ای است. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تأثیر زمین­ساخت فعال در قالب حرکات امتدادلغز و ترافشارشی گسل دامغان بر روی ساختار مورفولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
پراکنش زمانی - مکانی و الگوهای همدیدی توفان‌های گردوخاک با دید افقی کمتر از 200 متر در غرب ایران

زینب محمدی؛ حسن لشکری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 49-66

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103510

چکیده
  این تحقیق به ‌منظور تحلیل سیر تاریخی توفان‌های گرد و خاک شدید و الگوهای همدیدی مسبب ایجاد این توفان‌ها در منطقه غرب ایران در سه ‌چرخه اقلیمی اخیر و پراکنش زمانی - مکانی این‌گونه توفان‌ها انجام‌ شده است. برای این منظور توفان‌های با دید افقی کمتر از 200 متر گزارش ‌شده از ایستگاه‌های منطقه غرب ایران که حداقل 33 سال آمار داشته‌اند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل کانسار مس ابری و رهبری، شمال غرب درونه

افسانه سلطانی؛ فرج الله فردوست

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 67-84

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.100775

چکیده
  کانسار مس ابری و رهبری در 23 کیلومتری شمال غرب درونه، در کمربند آتشفشانی- نفوذی خواف - درونه، و در زیر پهنه سبزوار واقع هستند. واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه با سن ائوسن میانی شامل سه مجموعه: 1) گدازه زیر دریایی(آندزیت، بازالت، آندزیت- بازالت پورفیری و تراکی آندزیت)، 2) آذرآواری(توف و آگلومرا) و 3) رسوبی(آهک، آهک مارنی، سیلتستون و شیل) می­باشند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی
بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

سعیده شاکری؛ احمد لطف آباد عرب؛ دکتر محمدرضا وزیری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 85-101

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103058

چکیده
  به منظور مطالعه سیستماتیک اثرفسیل­های نهشته­های فلیشی کرتاسه بالایی، برش چینه­نگاری گلباف در جنوب شرق استان کرمان انتخاب و نمونه­برداری از آن انجام شد. این نهشته­ها 147 متر ضخامت داشته و متشکل از سیلت استون، ماسه سنگ سیلتی و شیل می­باشد. از برش چینه­شناسی گلباف تعداد 68 ایکنوگونه متعلق به 30 ایکنوجنس مورد مطالعه و شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی
تکوین ساختاری روند شمال‌باختری - جنوب‌خاوری در منطقه همت‌آباد - خاور ایران

ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن کریمی دهکردی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 102-115

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.101386

چکیده
  در منطقه همت‌آباد در جنوب‌خاور بیرجند، امتداد پهنه‌های گسلی و اثر محوری چین‌ها به‌ صورت شمال‌باختری- جنوب‌خاوری است. پهنه گسلی همت‌آباد به ‌عنوان گسل اصلی این منطقه با امتداد شمال‌باختر – جنوب‌خاور در زیر پهنه سیستان در راستای یکی از سرشاخه‌های گسل نه خاوری قرار دارد که با تداوم به سمت جنوب به گسل شمالی - جنوبی چشمه زنگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی
مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار کانسارهای آهن باباعلی و گلالی، شمال‎باختر همدان: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی - رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در شمال باختری پهنه سنندج - سیرجان

قدرت اله رستمی پایدار؛ منصور عادل پور

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 116-134

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.101329

چکیده
  کانسارهای آهن باباعلی و گلالی به ترتیب در فاصله 30 و 60 کیلومتری شمال‎باختری همدان، در قسمت شمال­باختری پهنه سنندج - سیرجان واقع شده­اند. سنگ­میزبان این کانسارها، توالی آتشفشانی - رسوبی دگرگون شده سری سنقر با سن پرموتریاس است. جایگاه چینه­شناسی افق­های معدنی، شکل هندسی، ساخت و بافت ماده معدنی در مقیاس­های مختلف و توالی پاراژنزی کانی­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی
چینه‌نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته، در جنوب آمل

علیرضا چگینی؛ دکتر مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ مسعود لطف پور

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 135-149

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.100785

چکیده
  به منظور مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند روته در حوضه البرز مرکزی برش چینه‌شناسی در 30 کیلومتری جنوب شهرستان آمل انتخاب گردید. در این برش، سازند روته با  ضخامت 642 متر متشکل از آهک، آهک دولومیتی، دولومیت آهکی، دولومیت، شیل و ماسه‌سنگ است که به صورت ناپیوسته بر روی سازند درود و به صورت ناپیوسته در زیر سازند نسن قرار می­گیرد. ...  بیشتر