زمین شناسی، کانه نگاری و ژئوشیمی کانسار آهن 16 ب بافق یزد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی اقتصادی پژوهشکده علوم زمین، تهران

2 استادیارپژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

3 دانشیارپژوهشکده علوم زمین، تهران

4 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.میانه

چکیده

کانسار آهن آنومالی 16 ب بافق در زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. از دیدگاه زمین شناسی کهن­ترین سنگ­های این ناحیه، واحد­های دگرگون شده پرکامبرین از نوع گنایس، میکاشیست، آمفیبولیت و میگماتیت بوده که پی سنگ منطقه را تشکیل داده است. محدوده کانی سازی به طور کامل بوسیله سری رسوبات ترشیاری وکواترنری حوضه بافق پوشیده شده است. توده نفوذی زیر زون کانه­دار با دیوریت­- سینیت­های قلیایی مشخص می­شود. در این کانسار انواع سنگ­های آذرین، دگرگونی و سنگ­های متاسوماتیکی وجود دارد. از نظر پتروگرافی سنگ­های آذرین منطقه را گرانیتوئیدها تشکیل می­دهندکه شامل گابرو، سینیت، کوارتز مونزوسینیت،گرانیت و سنگ­های بازیک به شدت دگرسان شده (متابازیت) است. سنگ­های دگرگونی منطقه از مرمر، اپیدوت، اکتینولیت (سنگ های متاسوماتیکی) و سنگ­های اسکارنی است. کانی­زایی فلزی در ارتباط با سنگ­های سینیتی، گابرویی و اسکارنی رخ داده است. مگنتیت فراوانترین کانه اکسیدی آهن در محدوده مورد مطالعه است و با ساخت توده ای، نواری، پرکننده فضاهای خالی و افشان  دیده می­شود. دانه­های آن شکل­دار تا بی­شکل است. مگنتیت در نزدیکی سطح زمین اکسید شده و به کانی­های هماتیت، گوتیت و دیگر اکسیدهای آهن دگرسان می­شود. دیگرکانی­های فلزی همراه مگنتیت، پیریت وکالکوپیریت است که با کوارتز، اکتینولیت، کلسیت و اپیدوت به شکل­های مختلف در داخل سنگ­های میزبان، توده­های نفوذی سینیتی، گابرویی و اسکارنی دیده شده است. تطابق نمودارهای عناصر نادر در کانی­سازی آهن­ و توده نفوذی نشاندهنده احتمالی یکسان بودن منشا کانی سازی با توده نفوذی است. عیار اکسید آهن در کانسنگ بین25 تا 75 درصد تغییر می­کند. عنصر آهن با اکسیدهای تیتانیم، منیزیم، منگنز ، فسفر، پتاسیم و سدیم همبستگی منفی نشان می­دهد. بر اساس رابطۀ کبالت با نیکل، کروم با نیکل، کروم با وانادیم، این کانسارآهن در محدوده کانسارهای با منشا هیدروترمال قرار می گیرد. با توجه به نسبت Al/Co  و Sn/Ga این کانسار در محدوده کانسارهای تیپ اسکارنی قرار می­گیرد. بر اساس الگوهای پراکندگی عناصر کمیاب کانسار آهن آنومالی 16 ب با کانسارهای تیپ اسکارنی بیشتر شباهت دارد. شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و کانه نگاری و همچنین ژئوشیمیایی کانی منیتیت نشاندهنده منشاء اسکارنی برای کانی سازی آهن آنومالی 16 ب است. بدین معنی که آهن توسط سیالات داغ حاصل از توده­های نفوذی، جابجا  شده و در حدفاصل بین واحدهای دگرگونی و مرمر تجمع حاصل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geology, Mineralography and geochemistry in 16 B Fe minealization Bafq(Yazd)

نویسندگان [English]

 • pouria salami 1
 • afshin akbarpour 2
 • mohammad lotfi 3
 • arash gourabjiri 4
1 M.s student in RIES,GSI,Tehran
2 Assistant Professor
3 Associated professor
4 assistant professor in mianeh azad university
چکیده [English]

XVI-B anomaly iron ore deposit is located in Iran-Central structural zone in Bafq area. Based on geological knowledge the oldest rocks in this area are Precambrian metamorphosed units like genaiss, mica-schist, amphibolite and migmatite that formed bedrocks for this mineralization anomaly. The mineralization area is completely covered by a series of Tertiary and Quaternary sediments of Bafq Basin. Mineralization intrusion mass units are specified by alkaline diorites-syenites. This deposit contains a variety of igneous, metamorphic and metasomatic rocks. Based on the petrographic view, igneous rocks are granitoid that are include: gabbro, syenite, quartz monzonite, granite, and highly altered basaltic rocks (metabasite). The metamorphic rocks are marble, epidote actinolite, actinolite (metasomatic rocks) and skarn rocks. Metallic mineralization has occurred in relation to syenite, gabbro and skarn rocks. Magnetite is the most abundant iron oxide ore in this anomaly and it can be seen with aggregate, ribbon, fill in the void and spray texture and its pieces are shaped to be amorphous. Magnetite is oxidized near the surface and is altered to hematite, goethite, and other iron oxides. Other metallic minerals participants with magnetite are pyrite and chalcopyrite that can be seen with quartz, actinolite, calcite, and epidote in various forms within host rocks, syenite intrusions, gabbros, and skarns. Accordance with rare element diagrams in iron mineralization and intrusive masses, which indicates the origin of mineralization is similar to intrusive masses probability. Iron oxide grade varies between 5 and 75 percent in the ore. The iron element has a negative correlation with titanium, magnesium, manganese, phosphorus, potassium and sodium oxides. Based on cobalt to nickel, chromium to nickel, chromium to vanadium relationship, this iron deposit is placed in the hydrothermal deposits range. Due to the Al / Co and Sn / Ga ratios, this deposit is located within the skarn type deposits. Based on the scattering patterns of trace elements XVI-B anomaly iron ore is more similar to the skarn type deposits. Geological, mineralogical and geochemical evidence of magnetite indicates skarn origin for iron mineralization of XVI-B anomaly. This means that iron is displaced by hot fluids from the intrusive masses and accumulates in the interval between the metamorphic units and marble.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fe mineraliztion
 • Geochemistry
 • Hydrothermal
 • Skarn
 • Anomaly 16 B
 • Bafq
 • Yazd