بررسی ساختارهای سیگموئیدال و ارتباط آنها با لایه های جدایشی از جمله گنبدهای نمکی مدفون قدیمی در ناحیه فارس و هرمزگان از کمربند چین خورده زاگرس با استفاده از مدل سازی تجربی و اطلاعات لرزه نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اداره ژئوفیزیک، تهران، ایران

2 رئیس اداره زمین شناسی در مدیریت اکتشاف نفت تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در بخش زمین شناسی

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.52547/esrj.2022.223292.1063

چکیده

ناحیه‌ فارس در شرق کمربند زاگرس توسط رخنمون‌های پرکامبرین – کامبرین سری هرمز شناخته می‌شود.گسل‌های کششی عمیق قدیمی باعث ایجاد پستی و بلندی در سنگهای قبل از نمک‌هرمز (pre-Hormuz sediment rocks) گردیده و موجب تشکیل حوضه‌هایی برای رسوبگذاری نمک‌هرمز کامبرین شده‌اند. از ابتدای رسوبگذاری پالئوزوئیک طی فرآیند Halokinesis ، نمک‌هرمز در بعضی از نقاط شروع به بالا آمدن کرده و با ایجاد حوضه‌های کوچک(mini-basins) در اطراف خودش باعث ضخامت متغیر رسوبات پالئوزئیک شده است. در مراحل تکوین زاگرس، تاقدیس‌های با ابعاد و طول موج مختلف تشکیل می‌شوند که یکی از دلایل اصلی آن ناشی از غیر همسان بودن رسوبات در بخش‌های مختلف کمربند زاگرس است. وجود آنومالی‌هایی از گنبدهای نمکی مدفون نقش بسزایی در این ناهمسانی دارند و برای نمونه به تاقدیس‌هایی با شکل سیگموئیدال می‌توان اشاره کرد. با استفاده از دستگاه آزمایش جعبه‌ماسه، بررسی‌های میدانی و برداشتهای زمین‌شناسی و اطلاعات لرزه‌نگاری می‌توان شکل‌گیری این نوع ساختارها را متاثر از پیکره‌های نمک‌هرمز با ابعاد و ضخامت متفاوت در قبل از دگرشکلی زاگرس دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sigmoidal structures and their relationship with detachment layers including pre-exist Hormuz salt in Fars and Hormuzgan Zones of the Zagros Fold and Thrust Belt: Insights from experimental modeling and seismic data

نویسندگان [English]

  • Reza Shams 1
  • Iraj Abdollahie 2
  • Soheila Bozari 3
  • Mohsen Purkermani 4
1 National Iranian Oil Exp. Co. Geophysics Dep. Tehran. Iran
2 Head of Geology Dep. NIOC Exp.
3 Azad University North Tehran Branch; Geology Dep.
4 Azad University North Tehran Branch; Geology Dep.
چکیده [English]

The Fars and Hormuzgan Zones is eastern domain of the Zagros Belt which characterized by the outcrops and sub-crops of Precambrian-Cambrian Hormuz Salt. Deep-seated extensional faults played a major role in controlling the distribution and thickness variations of the Hormuz series and played important role in triggering and localizing the salt walls and diapirs This suggests that part of halokinesis could have been localized along the Precambrian-Cambrian extensional faults. Differential loading is the most probable principal mechanism for initiating and driving halokinesis in the Hormuz Salt Basin in Early Paleozoic. Therefore, it is expected that dissimilar types of the earlier salt related structures have their own influences on the geometry of present-day structures. Therefore, objective of this study is understanding role of the Hormuz Salt as basal décollement on long term sedimentation and relatively short term shortening happened by the Zagros Orogeny.The presence of anomalies in buried salt domes plays an important role in this inequality, and for example, sigmoid-shaped anticlines can be mentioned. We used sand box modelling technique for better understanding geometry of the hidden earlier structures which were masked by the Zagros Orogeny. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sigmoidal structure
  • Zagros Belt,
  • Hormuz salt
  • sand box modeling