تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

دسترسی به تأسیسات زیربنایی، تسهیلات و امکانات و خدمات گوناگون زمینه‌ساز امکان فعالیت و استقرار پایدار در عرصه‌های روستایی است. در ارتباط با خدمات می‌توان سلسله ‌مراتب مشخصی را قائل شد که گویای آستانه‌های جمعیتی متفاوتی برای هر یک از آن‌ها باشد. در این ارتباط هر چه از پایین‌ترین سطح خدمات به بالا حرکت کنیم، بر میزان آستانه جمعیتی و اندازه تخصصی آن نوع خدمت افزوده می‌شود تا اینکه نهایتاً به خدمات تخصصی تر با آستانه‌های بالاتر در شبکه شهری خواهیم رسید. عدم دسترسی و توزیع نامناسب خدمات، تسهیلات و تأسیسات زیربنایی در سطح سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر اشترینان شهرستان بروجرد به دلیل ویژگی‌های عملکردی و تحت تأثیر نیروهای درونی و بیرونی محیط نظام فضایی سکونتگاهی، فرآیند صحیح و مناسب خدمات‌رسانی و توسعه روستایی و همچنین برخورداری از یک شبکه‌ی منظم و سلسله مراتبی سکونتگاهی را در این ناحیه با مشکل مواجه ساخته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و با بهره‌گیری از نرم‌افزارArcGIS تحلیل سطح­ ‌بندی هر یک از روستاها صورت گرفته، تا بتوان در آینده با یک برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه و همچنین توزیع عادلانه خدمات با توجه به آستانه جمعیتی هر یک از روستاها در سطح ناحیه به یک شبکه‌ی منظم و سلسله مراتبی سکونتگاهی مناسب دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LevelingAnalysisofruralsettlements around the cityOshtorinan

نویسندگان [English]

 • Majid saeidirad 1
 • Bizhan Rahmani 1
 • Rahmat allah Monshizadeh 1
 • Mahsa Jalali 2
1 - PhD student in Geography Rural PlanningshahidBeheshti University of Tehran
2 M.Sc Geography and Urban planning University of Tehran
چکیده [English]

Accessibility to in frastructure, facilities and different services are the main reasons for a sustainable and productive rural economy. Leveling of settlement is considered as a convenient method to distribute all kinds of services and facilities. In connection with the granting of certain hierarchies can represent different population thresholds for each of them. In this connection, whatever, we move from the lowest level of service above the threshold population size and specialized service grows until it eventually will more specialized services with thresholds higher than urban network. Lack of access and poor distribution of services, facilities and infrastructure in the rural settlement around Oshtorinan city. Due to the performance characteristics and is influenced by internal and external forces of the Space Settlement, the appropriate servicing and rural development as well as having an ordered and hierarchical settlement in this area is difficult. In this study, using descriptive research method- analytical of ware using Arc GIS surfacing of each village took place, So coming up with a coherent and integrated planning gin equitable distribution of the population according to the brink of a rural settlement the area of a regular network achieve a sufficiency hierarchical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leveling
 • Rural settlement
 • hierarchy
 • City oshtorynan
 • GIS
 1. -آسایش، ح.، 1375. اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، انتشارات پیام نور، 187 ص.
 2. -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.، 1386. راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی، نشر شریف، 152 ص.
 3. -دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.، 1389. سرپرست علمی عباس سعیدی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 913 ص.
 4. -سعیدی، ع. و حسینی حاصل، ص.، 1388. شالوده مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید، انتشارات جعفری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 319 ص.
 5. -سعیدی، ع.، 1388. سطح‌بندی روستاهای کشور، انتشارات جعفری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 200 ص.
 6. -سعیدی، ع.، 1384. مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، 166 ص.
 7. -سعیدی راد، م.، 1392. تحولات کالبدی روستاهای پیرامون شهرها (نمونه موردی بخش اشترینان شهرستان بروجرد)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.
 8. -حسینی حاصل، ص.، 1389. بررسی تطبیقی روند تحولات کالبدی –فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (پس از انقلاب اسلامی) با تاکید بر مجموعه‌های روستایی کهریزک و رودبار قصران، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
 9. -فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های کشور.، 1375. شهرستان بروجرد، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 800 ص.
 10. -مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.، 1365. شهرستان بروجرد، بخش اشترینان.
 11. -مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.، 1375. شهرستان بروجرد، بخش اشترینان.
 12. -مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.، 1385. شهرستان بروجرد، بخش اشترینان.
 13. -Douglass, M., 1998. A regional network strategy or reciprocal Rural-urban Linkages, An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia, Third World Planning Review, v. 20(1), p. 1-33