دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1393 
تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی