مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشیار گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مناطق مستعد جهت پی­جویی و اکتشاف اندیس­های فلزی از جمله آهن، در شمال شرق اصفهان واقع شده است. برونزد وسیعی از توده گرانیتوئیدی در محدوده مورد مطالعه و اطراف آن (گرانیت­های کرکس) وجود دارد که بیشتر واحدهای چینه‌شناسی قبل از الیگومیوسن منطقه را قطع کرده است. لیتولوژی منطقه شامل ماسه‌سنگ های ریز تا درشت‌دانه، دولومیت­های توده­ای، آهک‌های کرم رنگ فسیل­دار و توده‌های نفوذی منطقه به ترتیب فراوانی شامل کوارتزمونزونیت، کوارتزمونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت می­باشد. گرانیت­های منطقه در زون فرورانش و قبل از تصادم تشکیل و از نوع (VAG) هستند و از نظر ماگمایی جزء سری کالکو آلکالن (CAG) می­باشند که دم­های داسیتی فراوانی در آن نفوذ کرده است. سنگ‌های آتشفشانی منطقه شامل پورفیروداسیت، آندزیت و کوارتزلاتیت به سن میوسن تا پلیوسن است. منشاء آهن، ماگمای گرانیتی نیمه عمیق با موتور محرکه عظیم گرمایی که ضمن گسیل دادن سیالات حاوی عناصر به افق‌های بالا و حمله به سنگ‌های آهک و دولومیت­ها اسکارن­زایی با ترکیب کانی­شناسی آندرادیت، گرسولر، هسونیت، اپیدوت، لیپیدوکرولیت، زوئیزیت و هدنبرژیت شده است. علاوه بر این، سیالات گرمابی سبب تشکیل کانی­های دگرسانی کائولینیت، مونت موریلونیت کلریت و سرسیت گردیده و پدیده سوپر ژن در غنی شدگی کانسار آهن در سطح نقش اساسی داشته است که شاهد اصلی آن کلاهک آهنی (گوسان) است. معدن آهن کامو که بر روی آن واقع است از کانی­های آهن مانند مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت و پاراژنزهای آن تشکیل شده است. مگنتیت و کانی­های سولفیدی مانند پیریت و کالکو پیریت و با منشاء ماگمایی، نسل اول کانی­زایی اسکارنی و دگرسانی­های حاصل از سیالات ماگمایی نسل دوم و پدیده سوپرژن نسل سوم کانی­سازی (هماتیت، لیمونیت، کوولیت، گوتیت) منطقه کامو را تشکیل داده­اند. بنابراین ژنز اصلی کانسار آهن کامو به صورت اپی ژنتیک هیدروترمالی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the genesis and type of iron mineralization in the Kamoo (Mimeh - Esfahan)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Esmiaili 1
  • Ahmad Khakzad 2
  • Mehrdad Behzadi 3
  • Mansuor Vosoghi Abedi 4
1 Ph.D Student in Economic Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Associate Professor, Department of Geology, Shahid Beheshti University
4 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

One of the potential areas for metal indices such as iron is located in the North East part of Isfahanand. There are extensive outcrops of granitoid mass in the studied area and its surroundings (karkas granite) which have been cut most stratigraphic units before Oligo-Miocene. Lithology of the area consists of fine to coarse sandstone, massive dolomite, and cream-colored limestone with fossils and massive intrusive in the region. According to its frequency, quartz monzonit, quartz monzodiorite, granodiorite and granite are the most abundant which are formed from subduction zone before collision and are the type (VAG). In terms of magmatic arc these are calc-alkaline series (CAG), which dactial tails has penetrated through these granites. Volcanic rocks include porfirodacite, andesite and quartz latite with the age of Pilocene to Miocene. Iron was originated from semi-deep magma with high heat, passing fiuids with elements to above horizons and attack limestone and dolomites creating skaran, with mineralogical composition of andradite, gersular, hesonite, epidote, lipidcrolite, zeoizite, and hedenberzite. In addition, hydrothermal fluids resulting in minerals alteration and formation of kaolinite, chlorite, montmorillonite and sericite. The supergene phenomenon has important role in enrichment of iron ore in surface, which main evidences is cap iron (gossan). Kamoo iron mine is located above it and mainly consist of iron ore minerals such as magnetite, hematite, limonite, goethite and other Parageneticmenirals.Magnetite and sulphide mineral such as pyrite and chalcopyrite and with magmatic origin are the first generation of skarn mineralization. Alteration by magmatic fluids is the second generation and supergene phenomenon are third generation of mineralization (forming hematite, limonite, covelite and goethite) in kamoo region. Thus, the main genesis of iron ore in kamoo is epigenetic hydro-thermal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gossan
  • Alteration
  • Skaran
  • Supergene
  • Kamoo