نویسنده = کمال سیاه چشم
اکتشافات ژئوشیمیایی و معرفی مس چینه‌کران در ییلاق سامانلو غرب سبلان، شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.48308/esrj.2022.102101

هادی محمدیان؛ وارطان سیمونز؛ کمال سیاه چشم


تفسیر و مقایسه داده‌های مغناطیسی و نتایج حفاری‌های انجام شده در کانسار اسکارن آهن خاک سرخ، غرب یزد

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 110-123

10.29252/esrj.9.3.110

ساسان ملکی؛ علی اصغر کلاگری؛ کمال سیاه چشم؛ سعید علیرضایی


اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی اندیس پلی متال هفت صندوق (شمال غرب تاکستان)؛ با تأکیدی بر روش فرکتالی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 119-136

زهرا احتشام؛ کمال سیاه چشم؛ وارطان سیمونز؛ بهروز آهین