نویسنده = عزیزاله طاهری
تعداد مقالات: 2
1. زیست چینه نگاری، زیست رخساره‌های کنودونتی نهشته های دونین بالایی-کربنیفر زیرین (می‌سی سی پین) در برش تویه-دروار دامغان، البرز شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215146.0

الهه ستاری؛ علی بهرامی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری


2. زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

دوره 1، شماره 1، بهار 1389

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار