نویسنده = محمدرضا کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. آشکارسازی تغییرات دریاچه‌های میانگران و -آب‌بندان خوزستان در بازه زمانی1390- 1368

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-61

سمیه بیرانوند؛ زینب احمدنژاد؛ زهرا بوسلیک؛ محمدرضا کشاورزی


2. بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 16-32

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد


3. بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1389

عباس چرچی؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی