نویسنده = حمیدرضا مرادی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.48308/esrj.2021.101282

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان


تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)

دوره 1، شماره 3، 1389

حمیدرضا مرادی؛ مجید محمدی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ رئوف مصطفی‌زاده