نویسنده = محمد مهدی حسین‌زاده
تعیین حریم کمی رودخانه‌ی گاماسیاب، کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 104-121

10.52547/esrj.10.2.104

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سمیه خالقی


بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-86

محمد مهدی حسین زاده؛ سید حسن صدوق؛ سعیده متش بیرانوند؛ رضا اسماعیلی


ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا، استان مازندران

دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 153-168

صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ خه بات درفشی


مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک - رودک با استفاده از مدل HMS HEC-

دوره 7، شماره 1، تیر 1395، صفحه 31-43

محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری