کلیدواژه‌ها = تهران
الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-107

10.48308/esrj.2022.101546

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


نقش تغییرات دما در پایداری محیط‌زیست شهر تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 222-235

10.52547/esrj.12.1.222

فریماه سادات جمالی؛ شهریار خالدی


ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، آبان 1397، صفحه 145-164

10.29252/esrj.9.2.145

فرانک سعیدی فرد؛ محمد تقی رضویان؛ مرتضی قورچی


تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 86-100

منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی؛ سید حسن صدوق؛ کاظم نصرتی؛ طیبه عبدالملکی