ریزرخساره ها و مدل رسوب‌گذاری سازند قم در ناحیه خورآباد (جنوب شرقی قم)

ابراهیم محمدی؛ حامد عامری

دوره 7، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 37-58

چکیده
  سازند قم در حوضه­های شمال­غربی-جنوب­شرقی پیش کمان سنندج-سیرجان، درون کمانی ارومیه-دختر و پس کمانی ایران مرکزی نهشته شده است. نهشته­های سازند قم در جنوب­شرقی قم به منظور مطالعه ریزرخساره ها و شرایط حاکم بر رسوب­گذاری آنها مورد مطالعه و نمونه­برداری قرار گرفتند. سازند قم در ناحیه مورد مطالعه 260 متر ضخامت داشته و از نظر سنگ­شناسی عمدتاً ...  بیشتر

زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  در این تحقیق، به منظور معرفی تجمعات فونی، بایوزون‌های موجود و تعیین سن بخش های چهل، چمپه و مل از سازند گچساران یک برش در کوه شور، منطقه لار مورد مطالعه قرار گرفت. 17 جنس و 23 گونه از میکرو فسیل ها شناسایی گردید و در نتیجه 2 تجمع فونی تشخیص داده شد. بر این اساس سن سازند گچساران در این برش چاتین-آکی تانین در نظر گرفته شد. پسروی آب دریا پس از ...  بیشتر