کلیدواژه‌ها = اسکارن
زمین شناسی، کانه نگاری و ژئوشیمی کانسار آهن 16 ب بافق یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.48308/esrj.2021.100929

پوریا سلامی؛ افشین اکبرپور؛ محمد لطفی؛ آرش گورابجیری


مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 244-255

10.52547/esrj.10.1.244

جهانگیر اسماعیلی؛ احمد خاکزاد؛ مهرداد بهزادی؛ منصور وثوقی عابدی


کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار

دوره 1، شماره 2، 1389

محدثه پناهی شهری؛ محمد حسن کریم‌پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ سعیده غلامی