کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-34

10.29252/esrj.11.2.19

نعمت مال امیری؛ سید رضا حسین زاده؛ علیرضا راشکی؛ مهناز جهادی طرقی


2. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده


3. بایوستراتیگرافی مرز ائوسن- الیگوسن (Priabonian- Rupelian) در برش چینه‌شناسی چهارده (زون ایذه، خوزستان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 86-100

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی؛ محمد حسین آدابی