ترموبارومتری آمفیبولیت‌های سیرجان براساس محتوای Zr در کانی اسفن(تیتانیت) و روتیل

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 99-117

چکیده
  بخشی از کمپلکس دگرگونی جنوب سیرجان را توده‌های آمفیبولیتی تشکیل داده‌است. این توده‌ها بصورت همیافت با گارنت مسکوویت‌ شیست‌ها و هورنبلند شیست‌ها در منطقه دیده می‌شوند. ترکیب سنگ شناسی آن‌ها شامل آمفیبول از نوع مگنزیو‌ هورنبلند تا چرماکیت، پلاژیوکلاز سدیک (Ab70)، کوارتز  و کانی‌های فرعی اپیدوت،  بیوتیت، اسفن و روتیل است. در این ...  بیشتر