کلیدواژه‌ها = میانبار سیال
تعداد مقالات: 3
1. بررسی‌های سطحی و زیرسطحی بر روی زمین‌شناسی و ویژگی‌های سیال کانه‌ساز در اندیس مس پورفیری نیاز، غرب مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214928.0

هادی محمدیان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی اصغر کلاگری؛ وارطان سیمونز؛ کمال سیاه چشم


2. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانه‌زایی، ژئوشیمی، و میانبار‌سیال کانسار مس باغ‌ خشک، سیرجان، جنوب‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.212208.0

فائزه یحیی زاده؛ مسعود علی پوراصل