نویسنده = جمیله توکلی نیا
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز مورد پژوهش محله تجریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


2. بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محمد مهدی درگاهی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


3. ارزیابی برنامه‌های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تأکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 89-109

10.29252/esrj.11.2.89

علی اصغر لشگری؛ جمیله توکلی نیا؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ زهره فنی؛ پگاه مریدسادات


4. ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 214-230

10.29252/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


5. فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 201-220

10.29252/esrj.9.4.201

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ ژیلا سجادی؛ مظفر صرافی