نویسنده = منیژه قهرودی تالی
الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-107

10.48308/esrj.2022.101546

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 86-100

منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی؛ سید حسن صدوق؛ کاظم نصرتی؛ طیبه عبدالملکی