کلیدواژه‌ها = زیست چینه نگاری
تعداد مقالات: 5
1. زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن -ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

Maryam Motamedalshariati؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


2. زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی


5. زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

دوره 1، شماره 1، بهار 1389

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار