کلیدواژه‌ها = اورانیوم
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 47-70

10.52547/esrj.11.4.47

رضا ارجمندزاده؛ ابراهیم شریفی تشنیزی؛ علی اکبر احمدی؛ امیر مهدوی؛ سیما توسلی؛ رحیم دبیری


تحلیل آماری داده‌های ژئوشیمیایی اورانیوم و عناصر همراه در خاور بم، جنوب خاوری ایران

دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 73-88

10.52547/esrj.11.3.73

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ علیرضا جوانشیر؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمدرضا قادری