کلیدواژه‌ها = کانی‌سازی
بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 70-85

سیده نرگس ساداتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد حسین آدابی؛ میرعلی اصغر مختاری


کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه اکتشافی سیرزار، استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور