کلیدواژه‌ها = SPI
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی بارش و دبی استان تهران تحت مدل CanESM2 (براساس تطبیق دوشاخص خشکسالی SPI و SSI)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 149-166

10.29252/esrj.11.3.149

محمد حسین جهانگیر؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ مهناز ابواقاسمی


3. ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 28-43

احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده؛ محمررضا ایدون؛ مهدی پناهی