کلیدواژه‌ها = تراکم و تلاقی شکستگی- طول گسل- فاصله گسل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه اخلمد (شمال غرب بینالود) بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 149-168

مریم غلامزاده؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ ریحانه احمدی روحانی