کلیدواژه‌ها = اسفوردی- بافق- پترولوژی- سینیت- گابرو
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-21

میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ بیتا جاوید فخر؛ سیده طاهره نبوی شقاقی