کلیدواژه‌ها = اردبیل
سناریوهای خطرپذیری زمین‌لرزه در مناطق شهری مورد‌پژوهی؛ شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.222792.1054

رسول صمدزاده


کاربرد شاخص‌های ژئوشیمیایی برای تشخیص ماگمای مولد از عقیم در محدوده قره گل، استان اردبیل با استفاده از عناصر خاکی کمیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.224682.1082

سیده نرگس ساداتی؛ شادی ضیاء؛ غلامرضا احمدزاده


تحلیل خطر زلزله احتمالی شهر اردبیل با استفاده از نرم‌افزار Ez-Frisk

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-17

10.52547/esrj.14.1.1

اکرم علیزاده؛ راضیه صفری؛ سحر گلستانی