مروری
مدلسازی نقش توپوگرافی در برآورد و پهنه بندی تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی-شهرستان سبزوار)

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ سید مصطفی غیاثی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  مهمترین عامل موثر در تبخیر و تعرق، انرژی خورشیدی می باشد. بطوریکه هر تغییری در میزان انرژی رسیده ،در افزایش یا کاهش تبخیر و تعرق موثر است. در این مقاله سعی بر این است که با اثر وارد کردن ارتفاع و جهت شیب در روشهای متداول برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد. ضریب به دست آمده از بر آورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده ...  بیشتر

مروری
برآورد و پهنه بندی فرسایش خاک در حوضه ماملو (شرق تهران ) با استفاده از روش های معادله اصلاح شده جهانی فرسایش خاک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امیر کرم؛ آمنه صفریان؛ شیلا حجه فروش نیا

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  فرسایش خاک مسئله ای بسیار مهم در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه و با اقلیم های خشک ونیمه خشک است. هدررفت خاک، کاهش سطح اراضی زراعی و تولیدات کشاورزی، پرشدن مخازن سدها ، تخریب جنگل و مرتع و مهاجرت روستاییان از جمله تبعات فرسایش خاک است. در این نوشتار با استفاده از دو روش معادله ی اصلاح شده فرسایش جهانی فرسایش خاک و روش فرآیند ...  بیشتر

مروری
رتبه‌بندی بارش‌های غرب ایران بر پایه خاستگاه کم‌فشارهای بارش‌زا

غلامرضا براتی؛ ایرج حیدری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  میانگین بارش کشور ایران، نسبت به میانگین جهانی کمتر از یک چهارم است. در این میان حساسیت منابع آب و خاک باختر ایران به عنوان منطقه‌ای نسبتا مرطوب و کوهستانی، ضرورت شناخت خاستگاه کم‌فشار‌های بارش‌زا را مطرح می‌کند. در این پژوهش با استفاده از آمار بارش روزانه‌ی 11 ایستگاه طی سال‌ آبی 85-1984 در غرب ایران ، 12 مورد از سنگین‌ترین بارش‌های ...  بیشتر

مروری
محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه‌زری (جنوب بیرجند)

راهله غضبانی؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین‌کوب

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  کانی‌سازی در معدن مس قلعه‌زری بصورت رگه‌ای و داخل شکستگی‌های حاصل از فعالیت پهنه برشی راست‌گرد با امتداد N135 صورت گرفته است. جهت‌گیری عمده شکستگی‌ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE ، NE-SW و ESE-WNW می‌باشد که مطابق با امتداد غالب گسل‌ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی‌های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی‌های ...  بیشتر

مروری
مکران ناحیه مستعد سونامی در سواحل جنوب شرقی ایران

محمد مختاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  مکران در شمال دریای عمان یک گوه فزاینده متشکل از تشکیلات رسوبی است که از اواخر کرتاسه در لبه جنوبی ایران مرکزی تشکیل شده است. در این مطالعه از داده های لرزه نگاری دو بعدی، اطلاعات منتشر شده ی زمین شناسی و لرزه خیزی منطقه استفاده شده است. مطالعات اخیر صورت گرفته بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک شبکه GPS نشان می دهد که سرعت فرورانش صفحه ...  بیشتر

مروری
کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار

محدثه پناهی شهری؛ محمد حسن کریم‌پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ سعیده غلامی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  کانسار اسکارن آهن ابوذر در فاصله 110 کیلومتری شمال‌غرب مشهد و 10 کیلومتری شمال‌شرق روستای شترسنگ واقع شده است. اسکارن‌ آهن نوع کلسیم‌دار در سنگ آهک کرتاسه زیرین تشکیل شده است. اگزواسکارن شامل زون های: گارنت اسکارن، گارنت- ایدوکراز اسکارن، پلاژیوکلاز اسکارن، اکتینولیت اسکارن، زوئزیت اسکارن و زوئزیت- اپیدوت اسکارن می‌باشد. گرانیت، ...  بیشتر

مروری
شناسایی نواحی مستعد کانه‌زایی ناحیه محسن ابن علی بروجرد با استفاده ازداده های سنجش از دور

زهرا اکبری؛ ایرج رسا؛ علی یارمحمدی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  منطقه محسن ابن علی در جنوب شرق شهرستان بروجرد، درشمال غرب پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. اغلب سنگهای رخنمون یافته در منطقه، یک توالی آتشفشانی- رسوبی به سن مزوزوئیک (تریاس) می‌باشد که در حد رخساره شیست سبز دگرگون شده‌اند. منطقه مورد بررسی به دلیل وجود فرایند‌های زمین-شناسی متنوع که در امر کانی‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ...  بیشتر