مروری
بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس‌ها‌ و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام

حسن علیجانی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ فریدون صالحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایلام با ضخامت 172 متر از سنگ‌های آهکی با میان لایه‌های آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند شیلی سورگاه و مرز فوقانی آن با سازند شیلی گورپی به صورت هم‌شیب می‌باشد. براساس مطالعات پتروگرافی فرآیندهای مهم دیاژنتیکی سازند ایلام شامل سیمانی‌شدن، تراکم فیزیکی و ...  بیشتر

مروری
تحلیل روند تغییرات شاخص های حدی دمای روزانه در سمنان طی دهه های 2006-1965

علیرضا شکیبا؛ الهام پیشداد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  دوره های طولانی مدت سالانه یا فصلی متغیرهای اقلیمی همچون دما معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص تغییرات اقلیمی کاربرد دارد. بر این اساس، این مقاله به بررسی ارزیابی دمای حدی به عنوان شاخص تغییر پذیری اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک سمنان واقع در استان سمنان در طی یک دوره آماری 42 ساله ( 1965-2006) می پردازد. جهت دستیابی به هدف مورد نظرو تعیین تغییرات ...  بیشتر

مروری
تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان)

احمد نوحه گر؛ فرشته شیرگاهی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آب شیرین، حساسیت نسبت به کیفیت آب رودخانه ها و عوامل موثر بر آنها، ضروری می باشد، که در این خصوص استفاده نادرست از اراضی یکی از مهم ترین عوامل کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوضه آبخیز می باشد. هدف از این تحقیق مشخص کردن رابطه بین تغییرات کاربری اراضی با تغییرات پارامترهای کیفی آب در حوضه‌ی ...  بیشتر

مروری
ارتباط دینامیک امواج و جهات توزیع ماسه درکرانه دریای خزر (محدوده رودخانه های بابلرود و هراز)

مجتبی یمانی؛ قاسم لرستانی؛ سمیه عمادالدین

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  ماسه های ساحلی عموماً منشا رودخانه ای داشته و تحت تاثیر دینامیک امواج و حرکات آب دریا در طول خط ساحلی توزیع می گردند. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخش میانی خط ساحلی دریای خزر در محدوده رودخانه های هراز و بابلرود به طول تقریبی60 کیلومتر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی راستای توزیع ذرات ماسه و حجم جابجایی های آن در طول خط ساحلی مورد مطالعه ...  بیشتر

مروری
بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در البرز مرکزی واحدهای ولکانیکی زیادی در دورانهای مختلف زمین شناسی بویژه دوران سنوزوئیک رخنمون یافته‌اند. بعضی از واحدهای ولکانیکی کم بلور و شیشه زیاد در صنعت سیمان به‌عنوان پوزولان استفاده می شود. با نمونه برداری از واحدهای مختلف البرز مرکزی و معالعه پتروگرافی و ژئوشیمی آنها، تعداد 13 نمونه جهت کاربرد در سیمان پوزولانی بعنوان جایگزین ...  بیشتر

مروری
زیست چینه نگاری و سکانس های رسوبی سازند گچساران (بخش های چمپه و مول) در جنوب شرق فیروز آباد، فارس

زهره هلاکویی؛ علی صیرفیان؛ حسین وزیری مقدم

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  برش مورد مطالعه با ضخامت 652 متر شامل بخش های چمپه و مول از سازند گچساران در جنوب شرق فیروزآباد واقع شده است. بخش چمپه از تناوب آهک های نازک تا متوسط لایه، آهک های مارنی و مارن و بخش مول از تناوب آهک های نازک لایه مارنی، مارن سبز- قرمز با بین لایه هائی از ژیپس و انیدریت تشکیل شده است. با توجه به حضور مجموعه فونی Archaias asmaricus-Archaias hensoni، قسمت ...  بیشتر

مروری
مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران در میدان نفتی زیلایی با نگرشی ویژه به پوش سنگ (بخش 1 سازند گچساران) مخزن آسماری

بهمن سلیمانی؛ علیرضا بهادری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  سازند تبخیری گچساران، پوش سنگ مخازن نفتی آسماری را در منطقه زاگرس تشکیل می دهد. میدان نفتی زیلایی در 30 کیلومتری شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان (با ابعاد 6 *40 کیلومتر) واقع شده است. ارزیابی و شناخت محیط رسوبگذاری دیرینه با استفاده از تغییرات عناصر ژئوشیمیایی حوضه رسوبی سازند گچساران در این میدان صورت گرفت. بر اساس داده‌های حاصل از آنالیز ...  بیشتر