نویسنده = مصطفی نادری
کارایی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در پهنه‌بندی مناطق بهینه زمین شهری (مطالعه موردی؛ شهر دیواندره)

دوره 2، شماره 2، مهر 1390

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ هاشم حسینی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ سید عبدالسلام حیدری


تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس

دوره 2، شماره 2، مهر 1390

دلشاد نوروزی؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ حمیدرضا کریم‌نژاد


کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه اکتشافی سیرزار، استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور


ارزیابی کیفیت آب سطحی حوزه آبریز هراز- قره‌سو با استفاده از تکنیک‌های آماری چند متغیره

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390

کاظم نصرتی؛ خه بات درفشی؛ سعیده قره چاهی؛ خلیل قره چاهی


تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختیمورد: بجنورد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390

ژیلا سجادی؛ محمد تقی رضویان؛ عباس پهلوانی


ژئوشیمی و تغییرات عناصر در کانی‌سازی مس پورفیری رضی‌آباد، شمال غرب جیرفت

دوره 1، شماره 3، 1389

فرزانه طیبی؛ مهرداد بهزادی؛ احمد ربیعی؛ محمد هاشم امامی


مطالعه زونهای دگرسانی، ژئوشیمی و پتروژنز اندیس معدنی چاه‌شلغمی، شرق ایران

دوره 1، شماره 3، 1389

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا؛ سید مسعود همام


بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 4، 1389

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی