نویسنده = مجتبی یمانی
بررسی ساختار مورفولوژیکی- زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.225004.1088

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی


تأثیر نو‌زمین‌ساخت بر ژئومورفولوژی گالی‌ها در دشت‌سرهای جنوب البرز شرقی (محدوده گرمسار- سمنان)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-151

10.52547/esrj.12.1.131

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


‌بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-66

10.52547/esrj.11.2.51

ابوطالب محمدی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده


تحلیل نقش کانال‌های دیرینه‌ رودخانه‌ جاجرود در مکان‌گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین

دوره 5، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-15

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ افسانه اهدائی؛ روح الله یوسفی زشک؛ مجتبی یمانی


ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد

دوره 3، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 67-81

مجتبی یمانی؛ انور مرادی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی