دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، تابستان 1391 
2. ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

صفحه 15-28

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی