دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1395 

علمی -پژوهشی

ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک‌های سطحی اطراف گرانیتوئیدهای منطقه اهر- آذربایجان شرقی

صفحه 1-20

راهله هاتفی؛ مرتضی خضری؛ کمال خدایی؛ علی اکبر شهسواری؛ سروش مدبری؛ فرهاد اسدیان


تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران

صفحه 42-55

مهیا شیرمحمدی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی؛ محسن احتشامی


تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران

صفحه 88-100

همت الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جمال قاسمی


اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم‌های خشک

صفحه 101-116

ندا محسنی؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده؛ محمود رضا گلزاریان


ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار