نویسنده = محمد تقی رضویان
ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی)

دوره 14، شماره 4، 1402، صفحه 61-77

10.48308/esrj.2022.102411

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 70-88

10.48308/esrj.2022.100770

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، آبان 1397، صفحه 145-164

10.29252/esrj.9.2.145

فرانک سعیدی فرد؛ محمد تقی رضویان؛ مرتضی قورچی