نویسنده = محمد تقی رضویان
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز مورد پژوهش محله تجریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


3. ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


4. تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 145-164

10.29252/esrj.9.2.145

فرانک سعیدی فرد؛ محمد تقی رضویان؛ مرتضی قورچی