نویسنده = محمود احمدی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال های 1979 تا 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.215127.0

محمود احمدی؛ عنایت اسدالهی؛ کبری شجاعی زاده؛ ناهید بازوند


2. بررسی جزایر حرارتی تبریز با رویکرد زیست‌پذیری شهری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 245-262

10.29252/esrj.11.3.245

محمود احمدی؛ محمد آزادی مبارکی


4. ارزیابی پهنه‌های بارشی با استفاده داده‌های ماهواره TRMM در استان فارس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 28-44

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد