ارتباط دبی لبالبی با واحدهای ژئومورفیک در رودخانه های کوهستانی: مطالعه موردی، رودخانه لاویج در دامنه شمالی البرز مرکزی

صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 17-33

چکیده
  این پژوهش اشکال و واحدهای ژئومورفیک کانال را در ارتباط با دبی لبالبی در رودخانه‌ لاویج (استان مازندران) مورد شناسایی و فرایندهای تشکیل آنها مورد بررسی قرار می دهد. رودخانه اصلی به چندین بازه همگن تقسیم گردید و برای تمامی بازه‌ها عرض و عمق کانال لبالبی و شیب رودخانه اندازه گیری شد. در چندین سایت هم اندازه ذرات رسوبی اندازه‌گیری گردید. ...  بیشتر

تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس

حمیدرضا محمدی؛ ایمان میکامه

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 34-52

چکیده
  اهمیت حیاتی انرژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی باعث شده تا نفت به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست جهانی مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گیرد. پس از جنگ جهانی اول نفت از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه ای در سیاست جهانی پیدا کرده است. به گونه ای که پس از آن هر یک از قدرتهای جهانی به نوبه خود برای تصاحب این منبع بسیار مهم به عملیات ...  بیشتر

ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 53-65

چکیده
  گسل شکرآب دارای روند باختری - خاوری باشیب 60 درجه شمالی و در فاصله 4 کیلومتری از شمال شهر بیرجند قرار دارد. محاسبه چهار شاخص ریخت زمین ساختی شامل شاخص طول - گرادیان رودخانه(SL)، نسبت عرض دره به ارتفاع دره (Vf) در آبراهه ها، هیپسومتری نسبت ارتفاع (Er) و  سینوسیته پیشانی کوهستان(Smf) ،  مقادیر بالایی را برای SL (404 تا 1020) و Er (0.47تا0.81) و مقادیر پایینی ...  بیشتر

رسم نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار)ایران مرکزی( با استفاده از روشهای دورسنجی

عرفان حاجی؛ ماهیار سلطانی؛ بهنام رحیمی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 66-75

چکیده
  برای تهیه نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار، از ٦ تکنیک مختلف سنجش از دور جهت بارزسازی گسلها و شکستگیهای موجود در منطقه کمک گرفته­ شد. نرم­ افزار مورد استفاده برای این تکنیکها ER-Mapper 7.01 بود: ابتدا Scene شماره 35-160 از تصاویر LANDSAT ETM+ (که زون تکنار در جنوب آن قرار گرفته) انتخاب و برای وضوح بیشتر به کمک تکنیک  FFTنویزها و سیگنالهای اضافی آن حذف ...  بیشتر

بررسی ریز رخساره‌ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ

امید کاکمم؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ عباسعلی نیک اندیش

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 76-94

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین ریزرخساره­ها، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنتیکی و ارئه یک مدل رسوبی بر روی نهشته­های سازند آسماری به سن الیگو- میوسن در برش سطحی تاقدیس ریگ واقع در میدان نفتی کوه ریگ صورت گرفته است. در این منطقه سازند آسماری با 364 متر ضخامت به صورت یک توالی از سنگ­های کربناته نازک، متوسط و ضخیم لایه تا توده­ای بیرون زدگی پیدا ...  بیشتر

بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 95-108

چکیده
  به منظور مطالعات بایوستراتیگرا­­­فی سازند تیرگان در غرب حوضه کپه داغ یک برش چینه شناسی سطح الارضی در کوه مسی نو انتخاب و تعداد 261 نمونه برداشت گردید. ضخامت سازند تیرگان در این برش 842 متر و لیتولوژی عمده آن شامل سنگ آهک های خاکستری متوسط ­تا ضخیم و بسیار ضخیم لایه است. مرز زیرین و بالایی سازند تیرگان به ترتیب با سازند های زرد و سرچشمه ...  بیشتر

اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 17-36

چکیده
  مقیاس مکانی بحثی مورد توجه در تحقیقات محیطی سال­های اخیر بوده است. در این بین اثرات متفاوت مقیاس بر پدیده­ها و فرآیندهای محاط‌شده‌ و شناخت آن­ها چالشی اساسی در بررسی فرآیندهای محیطی محسوب می­شود. لذا این تحقیق با بررسی مفاهیم بنیادین مرتبط با مقیاس و ارتباط آن­ها با جنبه­های عملیاتی و کاربردی این مفهوم در فن­آوری سامانه­ی اطلاعات ...  بیشتر

تحلیل شبکه ذینفعان محلی و کنشگران کلیدی (قدرت اجتماعی) در مدیریت مشارکتی سرزمین (منطقه مورد مطالعه: بهره برداران مرتع روستای لزور)

مریم لاریجانی؛ مهدی قربانی؛ الهام رحمانی آزاد

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 37-50

چکیده
  در اجرای برنامه عمل مدیریت مشارکتی سرزمین، شناخت کنشگران کلیدی یا قدرت های اجتماعی در بین ذینفعان محلی امری ضروری است. این افراد نقش مهمی در تصمیمات زیست محیطی داشته و بازوی مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی محسوب می شوند. هدف این تحقیق شناخت قدرت‌های اجتماعی بر اساس رویکرد تحلیل شبکه‌ای، در سطح بهره‌برداران محلی روستای لزور در منطقه ...  بیشتر

پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS

حسن لشکری؛ علی رشیدی؛ علی رضایی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 51-68

چکیده
  به منظور برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از حاشیه رودخانه و نواحی سیل گیر، ابتدا نواحی خطرناک و محدود کننده به لحاظ کاربری های کشاورزی، ساختمان سازی و فعالیت های صنعتی بایستی مشخص شود. نقشه های پهنه بندی سیلاب در مطالعات مدیریت دشت سیلابی کاربرد وسیعی دارد این نقشه ها یکی از اطلاعات پایه و مهم مدیریت بحران محسوب می شوند. آنها اطلاعات ...  بیشتر

طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 69-83

چکیده
  طیف­سنجی رامان، روشی برای مطالعه مولکولی جامدات، مایعات و گازها است. اساس آن، بر پایه پراکندگی ناکشسان نور تک رنگ (لیزر) است. مولکول­هایی که در معرض پرتو لیزر قرار می­گیرند برانگیخته شده و سه رفتار رایلی، استوکس و آنتی­استوکس را نشان می­دهند. رفتارهای نوع دوم و سوم در آزمایش­های رامان کاربرد دارد. به کمک این روش می­توان بلورها، کانی­ها، ...  بیشتر

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن)

عصمت علی‌شاهی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 84-100

چکیده
  مجموعه آتشفشانی ناسفنده واقع در بخش شمال­شرقی نهبندان، یکی از رخنمون­های جوان است که بر روی نهشته­های رسوبی (شبه فلیش) و در امتداد گسل نهبندان شرقی در بخش شمالی ایالت ساختاری سیستان قرار گرفته است. ترکیب سنگ­شناسی این مجموعه شامل تراکی­ آندزیت، آندزیت بازالت، بازالت و اُلیوین بازالت با بافت­های­ پورفیری با خمیره­ی میکرولیتی، جریانی ...  بیشتر

بررسی ریزرخساره ای سازند سروک در تنگ چنارباشی، حوضه لرستان: تلاش در جهت ارائه مدل رسوبی برای توالی های عمیق

جهانبخش دانشیان؛ سید علی معلمی؛ کامیار یونسی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 101-111

چکیده
  شش ریزرخساره مادستون، پکستون اسپیکول دار، پکستون پلوئیدی، پکستون رادیولری، وکستون – پکستون الیگوستژینیدی و روزن بران پلانکتونی و وکستون – پکستون دارای خارپوست و روزن بران کف زی، 712 متر نهشته های عمیق سازند سروک در برش تنگ چنارباشی را تشکیل می دهند. بخش عمده این نهشته ها زیر قاعده امواج طوفانی بوجود آمده اند و نشان دهنده عمیق بودن ...  بیشتر

بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان

منصوره شیرنوردشیرازی؛ ارسیا مقتدری؛ بهزاد حاج علیلو

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  ناحیه معدنی گل گهر در50 کیلومتری جنوب غرب سیرجان در استان کرمان و در لبه شرقی زون سنندج- سیرجان واقع شده است. با توجه به شواهد بدست آمده از مطالعات صحرایی، سنگ نگاری، کانه شناسی میکروسکوپی و زمین شیمی، اینچنین به نظر می رسد که کانی سازی  از نوع گرمابی جانشینی است. کانی سازی آهن در ترازهای عمقی کانسار از نوع مگنتیتی است و به سمت ترازهای ...  بیشتر

ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 15-28

چکیده
  مجموعه دگرگونی شاندرمن در غرب استان گیلان و در پهنه ساختاری البرز غربی جای گرفته است. رخنمون­هایی از این مجموعه دگرگونی در ناحیه ماسال- شاندرمن مورد مطالعه قرار گرفته­اند که شامل سنگ­های دگرگونی با آثار بارزی از تأثیر فازهای مختلف دگرگونی و دگرشکلی می­باشند. در آندالوزیت­شیست­ها، اسلیت­ها، کالک­شیست­ها، کربنات­میلونیت­ها و میکاشیست­های ...  بیشتر

میکروفاسیس‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند تله‌زنگ در برش‌های کوه مانشت و چم‌بور (شمال و جنوب‌شرقی ایلام)

میررضا موسوی؛ لیلی بسطامی؛ سیاوش ملکی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 29-43

چکیده
  سازند تله­­زنگ یک توالی کربناته به سن پالئوسن تا ائوسن میانى در حوضۀ زاگرس است. در این مطالعه سازند  تله­­زنگ در برش­های سطحی کوه­ مانشت و چم­بور به منظور تعیین محیط رسوبی و چینه­نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافیکی منجر به شناسایی 10 میکروفاسیس گردید که در 4 کمربند رخساره­ای شامل پهنۀ جزرومدی، لاگون، پشته و ...  بیشتر

مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ‌های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 44-66

چکیده
  سنگ­های کربناته جنوب سلماس را می­توان به دو گروه واحد­های رسوبی و واحد­های مرمری دگرگون شده تقسیم کرد. در این پژوهش جهت تحلیل کرنش و تعیین دگرریختی در واحدهای مورد بررسی، علاوه بر مطالعه ساختارها در مقیاس­های ماکروسکوپی و میکروسکوپی از روش فرای نیز استفاده شد. بدین منظور از واحدهای مورد بررسی 20 نمونه جهت­دار برای مطالعات ریزساختاری ...  بیشتر

ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد

مجتبی یمانی؛ انور مرادی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 67-81

چکیده
  ژئومورفوتوریسم ازحوزه­های مطالعات علوم زمین و مطالعات گردشگری است؛ که بر شناخت ژئومورفوسایت­ها یا چشم­اندازهای ویژه­ ژئومورفولوژی تأکید دارد. این حوزه با ترکیب نمودن میراث­های فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی پتانسیل­های بالایی را در راستای برنامه­ریزی گردشگری پایدار عرضه می­کند. ارائه روش­های ارزیابی جامع در تحقق توسعه ارزش­های ...  بیشتر

تعیین مهم ترین شاخص ‌‌های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد)

سیما صبوری راد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ عادل سپهر

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 82-93

چکیده
  بیابان زایی عارضه ای طبیعی است که زیستگاه های مختلف جهان را به اشکال مختلف تهدید می کند وآثار سوء این پدیده در مناطق مختلف کره زمین قابل مشاهده است. استفاده از سیستم های ارزیابی برای بررسی روند تخریب و اتخاذ راهکار مناسب جهت مقابله با این پدیده امری ضروری و حائز اهمیت است. در این میان انتخاب شاخص هایی که بتواند تصویری روشن و گویا از ...  بیشتر

ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران)

علی محمدنژاد؛ علی اصغر لشگری؛ منصور سلیمانی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 94-110

چکیده
  رشد سریع شهرنشینی از دهه های قبل موجب شد تا طرح های جامع و تفصیلی بصورت ابزاری کنترل توسعه شهری در کشور استفاده شود. این طرح ها به تبعیت نظریه جامع- عقلانی در عمل با مشکلات زیادی مواجه شدند و اغلب به تحقق نرسیدند. در دهه های اخیر، برنامه ریزی توسعه شهری با تحولاتی در نظریه و عمل خود مواجه شده است که لازم است نظام برنامه ریزی کشور این گونه ...  بیشتر

بررسی کانی‌سازی پلی‌متال در روستای کورملا و قزل‌احمد شهرستان بستان‌آباد

مهرناز نیک نظر؛ محسن مؤید؛ قادر حسین زاده

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-15

چکیده
  ناحیه مورد مطالعه شامل  محدوده دو روستای کورملا و قزل­احمد می­باشد که، در فاصله 22 کیلومتری جنوب­شرقی شهرستان بستان­آباد و در زون البرزغربی آذربایجان واقع شده است و شامل واحدهای آتشفشانی ائوسن، نفوذی­های الیگومیوسن و واحدهای آذرآواری آتشفشان سهند می باشد. دگرسانی­های عمده در منطقه عبارتند از: فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک است. کانی­سازی ...  بیشتر

ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  گالی‌ها یکی از مهم‌ترین اشکال فرسایش آبی در مناطق مختلف جهان هستند.  فرسایش گالی موجب افزایش بار رسوبی، تخریب خاک‌های حاصلخیز و آسیب رساندن به زیرساخت‌ها می‌شوند. این مطالعه حساسیت به فرسایش گالی را در یک حوضه رودخانه‌ای (از زیر حوضه‌های قزل اوزن) در منطقه بیجار استان کردستان ارزیابی می‌کند. شناسایی گالی‌ها از طریق برداشت‌های ...  بیشتر

تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 15-27

چکیده
  یکی از نیازهای تحقیقاتی برای اجرای اصول آبخیزداری و حفاظت خاک، شناسایی مناطق دارای خطر بالای فرسایش و تهیه نقشه رخساره­های فرسایشی از جمله آبکندها می­باشد. یکی از شیوه­های قابل اجرا برای تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور، استفاده از قابلیت­های توانمند الگوریتم­های طبقه­بندی تصاویر ماهواره­ای است. طبیعت پیچیده فرسایش ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 16-32

چکیده
  از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش کارست می­توان به سنگ­شناسی، توپوگرافی، میزان نزولات، سطوح ناپیوستگی و زمین­شناسی ساختمانی اشاره نمود. زمین‌شناسی ساختمانی یک ناحیه با مشخص کردن مسیرهای جریان کلی در آبخوان و توسعه انحلالی مسیرهای جریان، نقش عمده­ای در تعیین رفتار سیستم جریان آب زیرزمینی در پهنه‌های کارستی ایفا می­کند. در این پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی پهنه‌های بارشی با استفاده داده‌های ماهواره TRMM در استان فارس

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 28-44

چکیده
  به جهت عدم توانایی ارائه داده­های مکانی بارش با وضوح بالا با استفاده از ایستگاه­های باران سنجی و محدودیت در انعکاس تغییرات مکانی بارندگی به طور موثر، به ویژه در مناطقی که در آن توزیع ایستگاه­های همدید و باران­سنجی بسیار بالا است؛ لزوم بکارگیری تکنیک­های سنجش از دور از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دو دهه اخیر استفاده از داده­های ...  بیشتر

رفتار ژئوشیمیایی مس، مولیبدن، سرب و روی در پروفیل‌، سنگ‌، دگرسانی‌ و گمانه‌های کانسار مس سریدون

ایرج رسا؛ سارا امانی لاری؛ زهرا نوریان

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 33-47

چکیده
  محدوده مورد مطالعه در قسمت جنوبی کمربند آتشفشانی – نفوذی ایران مرکزی و در 5/3 کیلومتری شمال­شرق معدن سرچشمه واقع شده­است. توده داسیتی- ریولیتی پورفیری با نفوذ در واحدهای آتشفشانی- رسوبی قدیمی­تر باعث دگرسانی و کانی­زایی شده­است. براساس نتایج حاصل از آنالیز، عنصر مس دارای میانگین عیار 714، مولیبدن 24/20، سرب 52/61 و روی 54/23 گرم در تن در سنگ­های ...  بیشتر