نویسنده = فریبرز مسعودی
شرایط تبلور و شیمی کانی سنگ‌های آداکیتی شمال دهگلان، شرق کردستان

دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-246

10.52547/esrj.11.2.225

بهمن رحیم زاده؛ پروین شکرالهی؛ غصون زهیره؛ فریبرز مسعودی


ترموبارومتری آمفیبولیت‌های سیرجان براساس محتوای Zr در کانی اسفن(تیتانیت) و روتیل

دوره 6، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 99-117

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی


ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 15-28

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی


بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 4، 1389

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی