نویسنده = محمد مرادی
تحلیل تطبیقی سازوکار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب ایران

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 58-69

10.48308/esrj.2022.100930

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


واکاوی همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران

دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 64-73

10.52547/esrj.12.2.64

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ مریم سعیدی نیا


روابط بندال‌های کم‌فشار بریده و دوام یخبندان‌های بهاره ایران

دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 208-222

10.52547/esrj.11.1.208

فرزانه جعفری؛ غلامرضا براتی؛ محمد مرادی


تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 28-41

میترا امینی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا؛ محمد مرادی؛ مصطفی کرمپور