کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش بیضاء، شهرستان سپیدان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-74

پگاه مریدسادات؛ مسلم زارع خلیلی؛ ولی الله فرهادی


تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی