کلیدواژه‌ها = زاگرس
تعداد مقالات: 10
2. منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-46

10.52547/esrj.11.1.32

پردیس جعفری؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی


4. مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 108-128

10.52547/esrj.10.1.108

مرتضی احمدی رحمت؛ عزیز رحیمی چاکدل؛ نوید دهباشی قنواتی؛ حسن محسنی


7. تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 59-81

بهزاد دریکوند؛ سید احمد علوی؛ حسین حاجی علی بیگی؛ ایرج عبداللهی‌فرد


8. ارتفاع خط تعادل (TP-ELA و TPW-ELA) در ارتفاعات زاگرس

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 96-118

بابک ابراهیمی؛ عبداله سیف


10. معرفی دوکفه ای های راسته Trigoniida از سازند کژدمی، در تاقدیس های آنه و میش، شمال شرق گچساران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 58-77

حسین کامیابی شادان؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند