تحلیل همدیدی، ترمودینامیکی جابجایی مکانی جت جنب‌حاره‌ای در فعالیت کم‌فشار سودانی (مطالعه موردی ترسالی‌های استان فارس)

زینب محمدی؛ حسن لشکری

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1398، ، صفحه 85-103

https://doi.org/10.52547/esrj.10.2.85

چکیده
  در این تحقیق از دو روش گردشی به محیطی و محیطی به گردشی استفاده ‌شده است. برای مطالعه و تحلیل جابجایی مکانی جت جنب حاره­ای داده‌های سایت http://www.esrl.noaa.gov استفاده شد. نقشه‌های جت طی دوره آماری 21 سال در ماه‌های (اکتبر تا می) در محیط نرم افزاری grads ترسیم و محور جت­ها برای هر ماه بر روی نقشه­های پایه­ای که در محیط نرم افزاری ARCGIS10.4 تهیه ...  بیشتر

سنجش سطوح و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی در GIS (مطالعه موردی: استان فارس)

علیرضا شکیبا؛ علی‌اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ یعقوب سیف

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 181-200

https://doi.org/10.29252/esrj.9.4.181

چکیده
  از مهم­­ترین بلایای طبیعی که نقش مهمی در آسیب­پذیری و تخریب سکونتگاه­های روستایی ایفا می­نماید، زلزله می­باشد. آسیب­پذیری دارای مفهومی پیچیده است به طوری که عوامل و متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارد و استفاده از روش­های نوین موجب بهبود فرآیند سنجش سطوح آسیب­پذیری می­شود. هدف از ارائه پژوهش حاضر، سنجش سطوح و اولویت­بندی ...  بیشتر

ارزیابی پهنه‌های بارشی با استفاده داده‌های ماهواره TRMM در استان فارس

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 28-44

چکیده
  به جهت عدم توانایی ارائه داده­های مکانی بارش با وضوح بالا با استفاده از ایستگاه­های باران سنجی و محدودیت در انعکاس تغییرات مکانی بارندگی به طور موثر، به ویژه در مناطقی که در آن توزیع ایستگاه­های همدید و باران­سنجی بسیار بالا است؛ لزوم بکارگیری تکنیک­های سنجش از دور از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دو دهه اخیر استفاده از داده­های ...  بیشتر