دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، 1399 
‌بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی

صفحه 51-66

10.52547/esrj.11.2.51

ابوطالب محمدی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده


ویژگی‌های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گل‌فشان پیرگل، جنوب شرق ایران

صفحه 159-174

10.52547/esrj.11.2.159

مهین فرهادیان بابادی؛ بهزاد مهرابی؛ فرانکو تاسی؛ مایکل زلنسکی؛ ایلیا چپلیگین؛ عطا شاکری؛ استفانیا ونتوری


نهشته لاتریتی سپارده: ویژگی‌های بافتی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی

صفحه 175-192

10.52547/esrj.11.2.175

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان


شرایط تبلور و شیمی کانی سنگ‌های آداکیتی شمال دهگلان، شرق کردستان

صفحه 225-246

10.52547/esrj.11.2.225

بهمن رحیم زاده؛ پروین شکرالهی؛ غصون زهیره؛ فریبرز مسعودی