دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1400، صفحه 1-251 (مقالات پژوهشی) 
زمین شیمی، زمین دما- فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های بازیک شمال سرو (شمال غرب ارومیه)

صفحه 21-40

10.52547/esrj.12.1.21

شهاب یوسفوند؛ احمد احمدی خلجی؛ نرگس بیرانوندپور؛ علی مرادپور؛ رسول اسمعیلی؛ زهرا طهماسبی


علمی -پژوهشی

نقش تغییرات دما در پایداری محیط‌زیست شهر تهران

صفحه 222-235

10.52547/esrj.12.1.222

فریماه سادات جمالی؛ شهریار خالدی