دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، 1403، صفحه 1-162 
مدل‌های دولومیتی شدن و تکامل سیالات دیاژنزی دولومیت ساز در پلاتفرم کربناته سازند آسماری

صفحه 146-162

10.48308/esrj.2023.104052

آرمین امیدپور؛ رقیه فلاح بگتاش؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی