کلیدواژه‌ها = سازند قم
تعداد مقالات: 6
3. فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 126-148

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا


6. بررسی ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389

رضوان دهقان؛ امرلله صفری؛ حسین وزیری مقدم