کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی
زمین شناسی، کانه نگاری و ژئوشیمی کانسار آهن 16 ب بافق یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.48308/esrj.2021.100929

پوریا سلامی؛ افشین اکبرپور؛ محمد لطفی؛ آرش گورابجیری


معدن باغک (بخش مرکزی معادن سنگان): ارتباط متالوژنی کانیهای حاوی عناصر نادر خاکی با پرتوزایی

دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-185

10.52547/esrj.10.1.163

سید سعید قنادپور؛ اردشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گل‌محمدی


پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار، جنوب خاور تکاب

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 103-117

10.29252/esrj.9.1.103

زهرا سبزی؛ میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی


ویژگی ژئوشیمیایی سنگ‌های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال‌شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان

دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 16-32

سحر کولیوند؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی


ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی منطقه مهرآباد، شرق اردستان

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 31-50

علی کنعانیان؛ حامد علی اشرف زاده؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان


پردازش داده‌های ماهواره‌ای، دگرسانی، کانی-سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مهرخش، شمال‌ غرب بیرجند

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 56-69

مریم جاویدی مقدم؛ محمدحسن کریم پور؛ آزاده ملک زاده شفارودی؛ محمدرضا حیدریان شهری


محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 71-84

مینا خطیبی مهر؛ محمد حسین آدابی؛ میر رضا موسوی طسوج؛ حسین وزیری مقدم؛ عباس صادقی