علمی -پژوهشی
الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی‌ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک‌های دورسنجی

صادق افشار نجفی؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ ریحانه احمدی روحانی

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 1-15

چکیده
  تجزیه و تحلیل شدت(I)، تجمع(ρ)، میانگین طول خطواره(µ) و تقاطع(n)، از پارامترهای کاربردی در محاسبات آماری گسلها و شکستگیها است که در واحد سطح بیان می شوند. در این تحقیق بارز سازی خطواره ها با به کار گیری تصویر اسپات5 انجام شد. شکستگیها در دو دسته سیستماتیک با روند های شمال غربی – جنوب شرقی که روند غالب منطقه هستند و شمال شرقی – جنوب غربی دسته ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
مطالعه سنگ‌های رسوبی ائوسن زیرین در ناحیه بیرجند (برش کبوده) و خوسف (برش آرک شمالی)، با تاکید بر آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی

سید احمد بابا زاده

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 16-37

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در حاشیه لوت، در استان خراسان جنوبی قرار دارد. دو برش چینه شناسی کبوده و آرک شمالی به منظور توصیف رخساره ها و تعیین محیط رسوبی مورد اندازه گیری و نمونه برداری قرار گرفت. برای هر برش سه دسته رخساره اصلی کربناته، آواری و مخلوط آواری-کربناته شناسایی گردید. هفت ریز رخساره برای برش کبوده و شش ریز رخساره برای برش آرک شمالی، ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
نقشه برداری واحدهای سنگی منطقه آهنگران (جنوب شرق ملایر) بر پایه داده‌های ASTER

زهرا اکبری؛ ایرج رساء؛ محمد حسین آدابی؛ محمد محجل

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 38-57

چکیده
  منطقه مطالعاتی در بخش شمال­ غرب کمربند فلززایی ملایر- اصفهان درون کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان (غرب ایران) واقع شده است. فناوری سنجش از دور به عنوان روشی موثر در اکتشافات معدنی و نقشه­برداری طیفی واحدهای سنگی مطرح می­باشد. هدف از این تحقیق پردازش تصاویر استر جهت تفکیک انواع واحدهای سنگی و نیز سنگ میزبان حاوی افق کانی سازی در منطقه مطالعاتی ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
سنگ‌نگاری، ژئو‌شیمی، کانه‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی کانسار مس‌گرماب، قائن (خراسان‌جنوبی)

منصور عادپور؛ ایرج رسا؛ فریبرز مسعودی؛ مسعود حسینی

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 58-77

چکیده
  کانسار مس­گرماب در50 کیلومتری شمال­شرق شهرستان قائن، در قالب برگه زمین‌شناسی 1:100.000 آبیز و زون شرق­ایران واقع شده است. سنگ­های آتشفشانی­­کانسار مس­گرماب  به سن پالئوسن­ بالایی- ائوسن، شامل تناوبی از­گدازه­ها (آندزیت، تراکی­آندریت، آندزیت-بازالت و بازالت) و مواد­آذرآواری (انواع توف وآگلومرا) هستند. این سنگ­ها، بر اساس داده­های ژئوشیمیایی ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
ارزیابی اثرات شهرنشینی بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه‌ها، مطالعه موردی شهر نور، استان مازندران

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 78-93

چکیده
  شهرنشینی بیش از سایر فعالیتهای انسانی سیستم‌های رودخانه‌ای را تغییر می‌دهد. سطوح نفوذناپذیر مقدار رواناب و رسوب را افزایش می دهند. بنابراین مورفولوژی رودهای شهری در نتیجه شهرنشینی تعدیل می‌شود. شهر نور در استان مازندران واقع شده و از روستا به شهر تبدیل شده است. عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای مستند کردن پوشش سطح زمین، گسترش ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
پهنه‌بندی فرسایش خندقی به وسیله مدل‌هایANP و AHP در حوضه دشت کهور- استان فارس

امیر صفاری؛ مهدی احمدی؛ سعید رحیمی هرآبادی

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 94-110

چکیده
  شناسایی عوامل موثر در گسترش فرسایش خندقی و پهنه‌بندی آن یکی از ابزارهای اساسی و مهم جهت مدیریت و کنترل این پدیده و انتخاب مناسب‌ترین گزینه در مقابله با گسترش این پدیده می‌باشد. از این رو هدف از این پژوهش انتخاب مهمترین معیارهای تاثیرگذار در پهنه‌بندی خطر فرسایش خندقی با استفاده از دو روشAHP و ANP، مشخص کردن نوع کاربری‌هایی که در محدوده ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
تبیین جستار امنیت در یک سازه‌ ناهمگن قومی مطالعه موردی: منطقه جغرافیایی غرب و شمال غرب ایران

حمید رضا محمدی

دوره 6، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 111-129

چکیده
  مدیریت سازه­های ناهمگن قومی امری به مراتب مشکل­تر از اداره واحدهای سیاسی همگن قومی، زبانی و مذهبی است. از این رو سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمین، ماهیت قوانین از جنبه تئوریک و عملی، سیاست­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... مستلزم تعریفی است که همگرایی معنوی برونداد نهایی آن باشد. چنین وضعیتی بدون رعایت عدالت جغرافیایی در ...  بیشتر