علمی -پژوهشی
طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ انور مرادی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 1-18

چکیده
  در این پژوهش مورفولوژی رودخانه تلوار یکی از سرشاخه­های اصلی رود قزل اوزن با روش­های مختلف استخراج و بر اساس مدل رزگن در سطح دوم و سوم مورد ارزیابی و طبقه­بندی قرار گرفت. هدف اصلی با توجه به جامعیت مدل، طبقه­بندی و ارزیابی بازه­های آبراهه محدوده مورد مطالعه و در نتیجه درک فرآیندهای موجود و شناخت مورفولوژیک آن است. در این تحقیق جمع­آوری ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
ارزیابی پهنه‌های خطر زمین لغزش در جاده اردبیل- سرچم

رسول صمدزاده

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 19-33

چکیده
  حرکات توده­ای به ویژه زمین لغزش از رایج ترین مخاطرات ژئومورفیک در جاده تازه تاسیس اردبیل- سرچم می­باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر پهنه بندی خطر زمین لغزش در جاده اردبیل- سرچم است. در نخستین مرحله بر اساس مطالعات میدانی، نقشه­های زمین شناسی  1:100000 و توپو­گرافی 1:50000، نقشه پراکنش زمین لغزش­ها در قالب نقشه فهرستی تهیه گردید. به منظور بالا بردن ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص‌های حدی بارش در خراسان بزرگ

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ مجید آزادی؛ قاسم کیخسروی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 34-52

چکیده
  تغییرات آب و هوایی با تغییر الگوهای اقلیمی و به هم ریختن نظم اکوسیستم­ها، عواقب جدی بر محیط زیست وارد می­کند. تغییر در الگوهای آب و هوایی می­تواند به وقوع سیل­های شدید، گرما و سرماهای شدید، تکرار بیشتر خشکسالی­ها، بالا آمدن سطح آب دریا، گرم شدن جهانی هوا و ذوب شدن یخ­های دائمی منجر شود. در این پژوهش جهت آشکارسازی تغییر اقلیم در خراسان ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران

علیرضا شکیبا؛ سمانه شب خیز؛ فرشید حشمدار

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 53-65

چکیده
  اثر تغییر اقلیم بر روی کشاورزی و امنیت غذائی  مردم یکی از مهم­ترین موضوعات مطرح در سطح جهان است. استان تهران با داشتن 60125 هکتار سطح زیرکشت گندم (سال زراعی 1389-1388) و عملکرد تولید 6/3795 تن در همین سال دارای بیشترین عملکرد تولید در بین استان­های کشور بوده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول گندم در استان تهران ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران)

سعیده سنماری

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 66-79

چکیده
  در این تحقیق، زیست چینه نگاری سازند پابده در شمال ایلام مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه نانو فسیلهای آهکی منجر به تشخیص 77 گونه و 29 جنس گردید. مطابق با اولین حضور گونه­های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزونهای Heliolithus kleinpellii Zone (NP6), Discoaster  mohleri Zone (NP7), Heliolithus riedelii Zone (NP8), Discoaster  multiradiatus Zone (NP9), Tribrachiatus contortus Zone (NP10), Discoaster binodosus Zone (NP11), Tribrachiatus ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های مافیک مجموعه افیولیتی بی‌بی مریم، پهنه گسلی نهبندان، در شرق ایران

نوشین صابرشهرکی؛ علی احمدی؛ مصطفی قماشی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 80-98

چکیده
  افیولیت بی­بی ­مریم بخشی از مجموعه افیولیتی نهبندان، به سن کرتاسه، در بخش شمالی پهنه گسلی نهبندان، شرق ایران، است. سنگ‌های مافیک این مجموعه شامل بازالت، دیاباز و گابرو هستند. نبود سنگ­های دگرگونی رخساره شیست­سبز، شیست­آبی و آمفیبولیت، فقدان سنگ­های کومه­ای پریدوتیتی با وجود فراوانی پریدوتیت­های گوشته­ای، عدم مشاهده گابروی کومه­ای ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
ترموبارومتری آمفیبولیت‌های سیرجان براساس محتوای Zr در کانی اسفن(تیتانیت) و روتیل

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 99-117

چکیده
  بخشی از کمپلکس دگرگونی جنوب سیرجان را توده‌های آمفیبولیتی تشکیل داده‌است. این توده‌ها بصورت همیافت با گارنت مسکوویت‌ شیست‌ها و هورنبلند شیست‌ها در منطقه دیده می‌شوند. ترکیب سنگ شناسی آن‌ها شامل آمفیبول از نوع مگنزیو‌ هورنبلند تا چرماکیت، پلاژیوکلاز سدیک (Ab70)، کوارتز  و کانی‌های فرعی اپیدوت،  بیوتیت، اسفن و روتیل است. در این ...  بیشتر