تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)

حمیدرضا مرادی؛ مجید محمدی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ رئوف مصطفی‌زاده

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  استان گلستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و فیزیوگرافی همواره در معرض خطر زمین لغزش قرار دارد. در این مقاله چهارچوب تلفیق یکپارچه داده‌ها بر اساس تئوری دمپستر-شیفر برای تهیه نقشه خطر زمین‌لغزش و با استفاده از داده‌های مکانی چندگانه معرفی گردید. به این منظور ابتدا با استفاده از نقاط لغزشی بانک اطلاعات زمین‌لغزش کشور، (392 نقطه لغزشی) ...  بیشتر

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران در میدان نفتی زیلایی با نگرشی ویژه به پوش سنگ (بخش 1 سازند گچساران) مخزن آسماری

بهمن سلیمانی؛ علیرضا بهادری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  سازند تبخیری گچساران، پوش سنگ مخازن نفتی آسماری را در منطقه زاگرس تشکیل می دهد. میدان نفتی زیلایی در 30 کیلومتری شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان (با ابعاد 6 *40 کیلومتر) واقع شده است. ارزیابی و شناخت محیط رسوبگذاری دیرینه با استفاده از تغییرات عناصر ژئوشیمیایی حوضه رسوبی سازند گچساران در این میدان صورت گرفت. بر اساس داده‌های حاصل از آنالیز ...  بیشتر

مدلسازی نقش توپوگرافی در برآورد و پهنه بندی تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی-شهرستان سبزوار)

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ سید مصطفی غیاثی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  مهمترین عامل موثر در تبخیر و تعرق، انرژی خورشیدی می باشد. بطوریکه هر تغییری در میزان انرژی رسیده ،در افزایش یا کاهش تبخیر و تعرق موثر است. در این مقاله سعی بر این است که با اثر وارد کردن ارتفاع و جهت شیب در روشهای متداول برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد. ضریب به دست آمده از بر آورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده ...  بیشتر

برآورد و پهنه بندی فرسایش خاک در حوضه ماملو (شرق تهران ) با استفاده از روش های معادله اصلاح شده جهانی فرسایش خاک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امیر کرم؛ آمنه صفریان؛ شیلا حجه فروش نیا

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  فرسایش خاک مسئله ای بسیار مهم در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه و با اقلیم های خشک ونیمه خشک است. هدررفت خاک، کاهش سطح اراضی زراعی و تولیدات کشاورزی، پرشدن مخازن سدها ، تخریب جنگل و مرتع و مهاجرت روستاییان از جمله تبعات فرسایش خاک است. در این نوشتار با استفاده از دو روش معادله ی اصلاح شده فرسایش جهانی فرسایش خاک و روش فرآیند ...  بیشتر

رتبه‌بندی بارش‌های غرب ایران بر پایه خاستگاه کم‌فشارهای بارش‌زا

غلامرضا براتی؛ ایرج حیدری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  میانگین بارش کشور ایران، نسبت به میانگین جهانی کمتر از یک چهارم است. در این میان حساسیت منابع آب و خاک باختر ایران به عنوان منطقه‌ای نسبتا مرطوب و کوهستانی، ضرورت شناخت خاستگاه کم‌فشار‌های بارش‌زا را مطرح می‌کند. در این پژوهش با استفاده از آمار بارش روزانه‌ی 11 ایستگاه طی سال‌ آبی 85-1984 در غرب ایران ، 12 مورد از سنگین‌ترین بارش‌های ...  بیشتر

محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه‌زری (جنوب بیرجند)

راهله غضبانی؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین‌کوب

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  کانی‌سازی در معدن مس قلعه‌زری بصورت رگه‌ای و داخل شکستگی‌های حاصل از فعالیت پهنه برشی راست‌گرد با امتداد N135 صورت گرفته است. جهت‌گیری عمده شکستگی‌ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE ، NE-SW و ESE-WNW می‌باشد که مطابق با امتداد غالب گسل‌ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی‌های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی‌های ...  بیشتر

کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار

محدثه پناهی شهری؛ محمد حسن کریم‌پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ سعیده غلامی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  کانسار اسکارن آهن ابوذر در فاصله 110 کیلومتری شمال‌غرب مشهد و 10 کیلومتری شمال‌شرق روستای شترسنگ واقع شده است. اسکارن‌ آهن نوع کلسیم‌دار در سنگ آهک کرتاسه زیرین تشکیل شده است. اگزواسکارن شامل زون های: گارنت اسکارن، گارنت- ایدوکراز اسکارن، پلاژیوکلاز اسکارن، اکتینولیت اسکارن، زوئزیت اسکارن و زوئزیت- اپیدوت اسکارن می‌باشد. گرانیت، ...  بیشتر

شناسایی نواحی مستعد کانه‌زایی ناحیه محسن ابن علی بروجرد با استفاده ازداده های سنجش از دور

زهرا اکبری؛ ایرج رسا؛ علی یارمحمدی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  منطقه محسن ابن علی در جنوب شرق شهرستان بروجرد، درشمال غرب پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. اغلب سنگهای رخنمون یافته در منطقه، یک توالی آتشفشانی- رسوبی به سن مزوزوئیک (تریاس) می‌باشد که در حد رخساره شیست سبز دگرگون شده‌اند. منطقه مورد بررسی به دلیل وجود فرایند‌های زمین-شناسی متنوع که در امر کانی‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ...  بیشتر

برخاستگاه زمین ساختی ماسه سنگ های لالون در مقطع باهمو، ایران مرکزی: با نگرشی بر تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر ترکیب ماسه سنگ ها

محبوبه حسینی برزی؛ نجمه اعتماد سعید

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  به منظور تعیین برخاستگاه و حذف اثر فرآیندهای دیاژنزی بر ترکیب، ماسه سنگ های سازند لالون با سن کامبرین پیشین در برش باهمو با ضخامت 550 متر واقع در بلوک پشت بادام، مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعات توسط بررسی های سنگ شناسی 170 مقطع نازک، آنالیز مدال50 نمونه مناسب و استفاده از میکروسکوپ الکترونی و آنالیز EDX صورت گرفت. فرآیند های مرحله ائوژنز ...  بیشتر

زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  در این تحقیق، به منظور معرفی تجمعات فونی، بایوزون‌های موجود و تعیین سن بخش های چهل، چمپه و مل از سازند گچساران یک برش در کوه شور، منطقه لار مورد مطالعه قرار گرفت. 17 جنس و 23 گونه از میکرو فسیل ها شناسایی گردید و در نتیجه 2 تجمع فونی تشخیص داده شد. بر این اساس سن سازند گچساران در این برش چاتین-آکی تانین در نظر گرفته شد. پسروی آب دریا پس از ...  بیشتر

فرسایش‌ کالبدی‌ ـ کارکردی‌ در بافت‌ مرکزی‌ شهرهااهداف‌ و اصول‌ راهبردی‌ بهسازی‌، نوسازی‌ و بازسازیمطالعه‌ موردی‌: بافت‌ مرکزی‌ شهر زنجان‌

جمیله‌ توکلی‌نیا؛ علیرضا محمدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  بافت‌ مرکزی‌ شهرهای‌ سنتی‌ ـ تاریخی‌ ایران‌ در پی‌ تحولات‌ همه‌ جانبه‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ چند دهه‌ اخیر دچار تغییر و دگرگونی‌شده‌ اند‌. این‌ تغییرات‌ در دهه‌های‌ اخیر با فرسودگی‌ کالبدی‌ ـ کارکردی‌ شهری‌ همراه‌ بوده‌ است‌. تلاش‌ در جهت‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ بافت‌های‌ فرسوده به‌ ویژه‌ در بخش‌ مرکزی‌ شهرها با نگرش‌ ...  بیشتر

پهنه بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب در حوضه آبخیز مریم نگار با استفاده از مدل‌های تجربی

مهران مقصودی؛ حسین حبیبی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  سالیانه نزدیک 2 میلیارد تن از خاکهای با ارزش کشور به هدر می رود و خسارت هنگفتی معادل 10125/18 ریال بر کشور وارد می‌شود. ممانعت از این خسارت، به اتخاذ روش مناسب در جلوگیری از فرسایش و حرکت رسوب دارد که لازمه آن، وجود اطلاعات دقیق در زمینه شدت فرسایش، در سطح حوضه های آبخیز است. کمبود آمار و اطلاعـات در زمینه فرسایش خـاک و تولید رسوب، مسئله ...  بیشتر

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی اهواز و آب تیمور (فرو افتادگی دزفول شمالی)

سادات فیض نیا؛ عباس فهیمی؛ مظاهر یاوری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  سازند فهلیان توالی کربناته با سن کرتاسه پایینی است که در حوضه رسوبی زاگرس به طور گسترده نهشته شده است. سازند فهلیان در مقطع تحت الارضی چاههای 307 از میدان نفتی اهواز و 32 از میدان نفتی آب تیمور مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره ها منجر به شناسایی 17 میکروفاسیس گردید. این میکروفاسیسها در یک محیط رمپ کربناته تک ...  بیشتر

تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر رسوبزایی حوضه قزقنچای (زیر حوضه حبله رود در بالا دست سد نم‌رود)

مجتبی یمانی؛ فاطمه اسکندری نژاد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  فرسایش و شستشوی رسوبات سطحی موجب از دست رفتن منابع خاک شده و پرشدن سریع سدها و تهدید سایر فعالیتهای انسانی را به دنبال دارد. بدیهی است که میزان فرسایش در درجه اول وابسته به ویژگیهای ژئومورفولوژی حوضه‌های آبخیز و سپس نحوه دخالتهای انسانی است. محدوده تحت بررسی حوضه قزقنچای از زیرحوضه های حبله‌رود و شاخه اصلی نم‌رود می‌باشد. این حوضه ...  بیشتر

بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان

عباس چرچی؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1389

چکیده
  پهنه آهکی سازند آسماری در تاقدیس پابده و بخصوص بخش جنوب شرقی آن (کوه ادیو) در شمال شرق استان خوزستان، تحت تأثیر نیروهای تکتونیکی بطور گسترده‌ای گسله، دارای درزه و شکاف شده و شرایط تشکیل آبخوان کارستی را فرآهم آورده است. پدیده‌های ژئومورفولوژیکی مانند چشمه کارستی بی‌بی‌تلخون، دره تکتونیکی- کارستی تالوک و کارن‌ها نشان از توسعه کارست ...  بیشتر